خلاقیت

استادی در ادبیات و هنر داشتم که می گفت: هر وقت خواستید ببینید فیلمی، شعری، تئاتری، رمانی چیزی چه اندازه درش خلاقیت وجود دارد، ببینید آیا با هر بار مراجعه مجدد به آن و مثلاً دیدن و خواندن دوباره، چیز جدیدی کشف می کنید که در دفعات قبل متوجه نشده بودید یا نه، هر چه این کشفیات مجدد بیشتر باشد، آن اثر خلاقانه تر است.

     
امروز که برای بار هزارم! «روسـری آبی» ِ رخشان بنی اعتماد را دیدم، دیدم چه نکات جدیدی می شود در این بازبینی ها از این فیلم شگفت کشف کرد.

از پلاس خودم.

/ 0 نظر / 111 بازدید